Openstack Engineer

Job title: Cloud Openstack Engineer

Main responsibilities:

– Nghiên cứu, xây dựng và vận hành các giải pháp, module/project cho hệ thống Cloud trên

nền tảng Openstack/Kubernetes/Docket Swam

– Tìm hiểu xu thế, định hình xu hướng cloud trên thế giới, thử nghiệm và tích hợp vào kiến

trúc Cloud của công ty.

– Vận hành, giám sát, xử lý sự cố, tối ưu hóa hệ thống Cloud Openstack

Requirements:

– Có nhiều kinh nghiệm về Linux, đặc biệt Ubuntu và Centos

– Có hiểu biết và kinh nghiệm về lập trình, đặt biệt Python, Ansible, Bash Script, các cấu trúc

microservices, Openstack, Kubernetes, Docker

– Có kiến thức sâu và nghiệm về vận hành Cloud, Storage, Compute, Network, Security

– Có hiểu biết về các dịch vụ Cloud trên thế giới: Azure, AWS, GCP

– Có các chứng chỉ về Openstack hoặc Linux hoặc AWS/Azure

– Có kỹ năng trình bày, giao tiếp, văn bản và quản lý thời gian.

– Khả năng để tìm hiểu kiến thức kỹ thuật và sản phẩm, tài liệu học tập bằng tiếng Anh. Khả

năng đọc hiểu, trao đổi tiếng anh linh hoạt.

– Kĩ năng làm việc nhóm, hỗ trợ và thúc đẩy đồng nghiệp.

– Thái độ làm việc tốt, năng động, có trách nhiệm, đáng tin cậy, chuyên nghiệp.

Benefits & Welfare:

– Thu nhập flexible theo năng lực, thoả thuận open

– FPT Care level 2 > 3

– Các hoạt động, văn hoá cùng FCI và Tập đoàn FPT

– Gói hỗ trợ học tập cho con cái thuộc công doàn FCI

– Tài trợ các khoá học và chứng chỉ liên quan (đề xuất phù hợp)

Contact person :

Ngo Viet Anh (Mr.) – Talent Acquisition Team Lead 

Email: [email protected]

P:  0989613311 

Skype: AnhNV (Anthony Ngo) 

FPT Smart Cloud (FCI) Co., LTD 

Address: 7th Floor, FPT Tower, No. 10 Pham Van Bach, Cau Giay Dist, Hanoi 

Websites: FPT Cloud | FPT AI 

 

Đăng ký theo dõi ngay!

Đừng bỏ lỡ các thông tin mới nhất về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi!
Đăng ký ngay