Định hướng phát triển

“Mục tiêu của FPT Smart Cloud là tự cường công nghệ Việt, trí tuệ Việt, ứng dụng sức mạnh của công nghệ AI & Cloud để biến mọi doanh nghiệp Việt Nam thành doanh nghiệp công nghệ”

Tầm nhìn chiến lược

Để đạt được mục tiêu trên, FPT xây dựng các chương trình hành động cân bằng/toàn diện ở cả ba khía cạnh kinh doanh, công nghệ và con người.
Kinh doanh
Chúng tôi luôn tiếp cận những xu hướng công nghệ mới nhất để phát triển các nền tảng, công nghệ lõi và gia tăng trải nghiệm khách hàng, hiệu quả vận hành.
Với khách hàng là các doanh nghiệp lớn, Tập đoàn tập trung mở rộng/thúc đẩy cung cấp dịch vụ, giải pháp chuyển đổi số toàn diện từ khâu tư vấn đến triển khai. Trong đó, tập trung vào cung cấp các nền tảng, giải pháp công nghệ mới như RPA, Lowcode, AI, Blockchain… và các dịch vụ chuyển đổi, quản trị vận hành hạ tầng CNTT điện toán đám mây.
Với khách hàng là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, FPT tiếp tục phát triển mở rộng nhóm các giải pháp Made by FPT hướng tới một nền tảng quản trị duy nhất tất cả trong một và có khả năng kết nối mở rộng với các giải pháp, dịch vụ của bên thứ 3 nhằm tối ưu vận hành.

Với khách hàng cá nhân, FPT mong muốn đem đến những trải nghiệm dịch vụ tốt nhất dựa trên các giải pháp và nền tảng quản trị mới.

Công nghệ
Chúng tôi luôn tiếp cận những xu hướng công nghệ mới nhất để phát triển các nền tảng, công nghệ lõi và gia tăng trải nghiệm khách hàng, hiệu quả vận hành.
Tài sản lớn nhất của FPT là con người. Do đó, Tập đoàn luôn chú trọng xây dựng chính sách đãi ngộ theo hướng cạnh tranh, khuyến khích đổi mới, sáng tạo, đồng thời triển khai các chương trình đào tạo để xây đắp nên các thế hệ nhân viên không ngừng học hỏi và phấn đấu.
Với triết lý đem lại cho mỗi thành viên điều kiện phát triển tài năng tốt nhất, FPT cam kết xây dựng một môi trường làm việc công bằng, minh bạch, không phân biệt đối xử.
Con người
Chúng tôi cam kết xây dựng một môi trường làm việc công bằng, minh bạch, không phân biệt đối xử.
FPT sẽ tập trung phát triển công nghệ theo hai hướng là phát triển các nền tảng, công nghệ lõi và gia tăng trải nghiệm khách hàng, hiệu quả vận hành dựa trên công nghệ.
Trong đó, Tập đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển chuyên sâu các giải pháp dựa trên công nghệ Blockchain,  Lowcode, AI, Cloud cùng với các Nền tảng dữ liệu (Người dùng/Khách hàng/Dữ liệu nội bộ) đem lại các giải pháp kinh doanh  hiệu quả, đáng tin cậy cho các tổ chức/tập đoàn lớn, doanh nghiệp vừa và nhỏ và những trải nghiệm đột phá cho khách hàng cá nhân.

Giá trị cốt lõi

"Tôn, Đổi, Đồng - Chí, Gương, Sáng" được xem là một phần không thể thiếu kiến tạo nên bộ GEN của FPT, là Tinh thần FPT, là sức mạnh thúc đẩy lãnh đạo, CBNV của Tập đoàn không ngừng nỗ lực, sáng tạo vì lợi ích chung của cộng đồng, khách hàng, cổ đông và các bên liên quan khác.

Tôn trọng

 • Không phân biệt vị trí cao thấp, quan hệ thân sơ.
 • Chấp nhận mọi người như họ vốn có.
 • Tạo điều kiện tối đa để các thành viên được là chính mình.

Đồng đội

 • Đồng tâm, Tập thể và Chân tình.
 • Chung một mục tiêu chung “vì sự thành công của khách hàng và sự phát triển trường tồn của công ty”.

Gương mẫu

 • Lãnh đạo phải là người thể hiện rõ nét nhất về Tinh thần FPT.

Đổi mới

 • Không ngừng học hỏi.
 • Nỗ lực dẫn đầu công nghệ mới, sản phẩm mới.
 • Tiếp thu các phương thức quản trị/kinh doanh mới.

Chí công

 • Nền tảng quan trọng nhất để lãnh đạo xây dựng niềm tin trong nhân viên.

Sáng suốt

 • Tầm nhìn xa và tính quyết đoán.

Đăng ký theo dõi ngay!

Đừng bỏ lỡ các thông tin mới nhất về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi!
Đăng ký ngay