Theo báo cáo Global AI Adoption của IBM thực hiện năm 2022, 35% doanh nghiệp toàn cầu đang sử dụng và đã có kế hoạch ứng dụng AI vào các hoạt động vận hành doanh nghiệp. Con số này có thể tăng lên 77% vào năm 2024.

Hiện nay, các lãnh đạo ngành nhân sự trên thế giới đặc biệt chú trọng đầu tư vào nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho nhân viên, bổ trợ kiến thức chuyên môn, định hướng nhân sự cách thức tận dụng khả năng của AI trong học tập và công việc, nhằm khuyến khích nhân sự phát triển sự nghiệp, gia tăng thế mạnh bản nhân. Đây cũng là chiến lược đầu tư dài hạn của nhiều doanh nghiệp trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực sao cho phù hợp với bối cảnh và xu hướng phát triển trong thời đại công nghệ số.

Trong hội thảo “Ứng dụng AI trong đào tạo và nâng cao chất lượng nhân sự” do FPT Smart Cloud tổ chức ngày 21/5, ông Mai Tuấn Anh – Giám đốc Aristino Academy khẳng định: “AI không thể thay thế được con người, nhưng con người sẽ bị thay thế bởi những người biết vận dụng công cụ AI vào công việc và cuộc sống. Đó vừa là cơ hội, vừa là sự cảnh báo, buộc các lãnh đạo doanh nghiệp phải có sự chuẩn bị nâng cấp chất lượng nhân sự”.

fpt 1 969
Hội thảo trực tuyến “Ứng dụng AI trong đào tạo và nâng cao chất lượng nhân sự” do FPT Smart Cloud tổ chức ngày 21/5